• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops Photographic Camps for Youth and Kids DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ
DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ
There are no translations available.

 

altDENNÝ  TÁBOR (VEK: 8 - 16 ROKOV)
Sme aj na FACEBOOKu - pridajte sa k nám a sledujte práce! Join us here

TERMÍNY: 2015
1. turnus 06.07 - 10.07 
2. turnus 13.07 - 17.07 
3. turnus 20.07 - 24.07 
4. turnus 27.07 - 31.08 
5. turnus 03.08 - 07.08 
6. turnus 10.08 - 14.08 
7. turnus 17.08 - 21.08 
8. turnus 24.08 - 28.08 

MIESTO: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
CENA: 90 eur (kvalifikovaní lektori,  pomôcky, desiata, obed, pitný režim, tlač fotografií na záverečnú výstavu, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov)
V cene nie je zahrnuté úrazové poistenie, ktoré je možné si doplatiť vo výške 3 Eurá na celý turnus
Tento rok sú v ponuke dva tábory - Fotografický (koná sa na 3. poschodí) a Graficko - fotografický (koná sa na 4. poschodí)

VIAC INFO: Veronika Paštéková, www.sedf.sk,  0905 127 185, 0910 523 352,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

Majú Vaše deti vzťah k fotografii a chceli by ste, aby ho rozvíjali?

Môžeme Vám pomôcť! Naučíme deti odfotiť pekný portrét, či zachytiť príjemné chvíle na dovolenke. Ukážeme im, ako fotky upravovať v počítači a vytvoriť malé umelecké dielka...

Rezervácia miesta v tábore
Ak sa rozhodnete rezervovať si miesto v tábore, najskôr si prosím overte, či sú v danom termíne ešte voľné miesta. V prípade, že sú, treba si miesto rezervovať zaplatením zálohy 33, 50 Eur na náš účet 1216085466/1111 Unicreditbanka (pokyny pre platbu nájdete tu). Po odoslaní platby, nás prosím mailom informujte o prevode, rezervujeme Vám miesto.

Prihláška na tábor na stiahnutie (prosím, neposielajte ju mailom, ani poštou, vytlačte ju a prineste so sebou v prvý deň tábora)
Fototábor 2014
alt 
Inscenovaná fotografia
 NOVINKA!!
Zázračná krajina
alt
Fotografické cvičenie sa skladá z dvoch častí. Zachytenie krajiny pri daných svetelných podmienkach a jej dotvorenie v postprodukcii. Fotografi sa tento rok vyberú do Botanickej záhrady, ktorá ponúka vizuálne zaujímavé priestory pre fotografovanie.
Témou bude Rozprávková krajina alebo Kam by som chcel ísť, kde budú účastníci vkladať do krajiny rozprávkový prvok, neživý prvok prípadne seba samého.
altalt
Upravujeme fotografie a pripravíme výstavu
alt
V Letnej čitárni U červeného raka


Fotografie psa, ktoré vytvorili deti
alt

Stredoeurópsky dom fotografie už po deviaty rok pozýva deti na denný fotografický tábor v centre Bratislavy. Aj tento rok, vďaka ústretovosti Mestskej knižnice v Bratislave, budú detské diela vystavené v naozajstnom výstavnom priestore, kde si ich príbuzní a priatelia môžu prezerať nasledujúci týždeň. Deti zažijú skutočnú prípravu výstavy svojich diel od nafotografovania cez výber najlepších prác, paspartovanie, rámovanie až po prípravu malej vernisáže, ktorá bude vždy v piatok o 15.30 v letnej čitáreni U červeného raka, Michalská 26.

Kurz je určený pre deti a mládež, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s fotografiou, jej históriou, základmi fotografovania a dodatočným spracovaním v počítači.
Kurz bude prebiehať v priestoroch SEDF, ako aj v exteriéri – napr. formou krátkeho výletu do podhradia Bratislavského hradu či k Eurovea. Ďalším krokom v tvorivom úsilí detí bude spracovanie nasnímaného materiálu v počítačovom programe, oboznamujúce s možnosťami postprodukčnej úpravy. Tvorivá dielňa vyvrcholí výstavou autorských exponátov poukazujúcich na individuálny prístup jednotlivých účastníkov k tvorivému médiu fotografie.
alt  alt

Pondelok - PORTÉT
Zoznamovanie a spoznávanie sa účastníkov s lektorom, fototechnikou a fotografickou obrazovou literatúrou
- vytvorenie klasického portrétu, autoportrétu, pocitového portrétu (smutný, veselý, nudný, ...), skupinového portrétu
- inscenovaná fotografia
alt   alt
Utorok - KRAJINA
Výlet do exteriéru mestskej krajiny (peší presun do podhradia)
- krajina ako nekonečný horizont (pozorovanie princípu perspektívneho videnia), miniatúra a detail v krajine (flóra a fauna)
- diptychy
- LANDART
alt  alt
Streda - ZÁTIŠIE
Práca s predmetmi a svetlom (účastníkmi prinesenými predmety - objektmi a rekvizitami)
- moje, cudzie, dejové a tieňové zátišie
- fotogram


Štvrtok - EXPERIMENT
Laborovanie s nasnímaným materiálom pomocou počítačových programov
- klamanie farbou, klonovanie, deformovanie, kreslenie svetlom
alt  alt

Piatok - VÝSTAVA
Dokončovanie prác a ich výber do tlače
- inštalácia (umiestňovanie vybraných prác v priestore dielní)
- záver – spoločné zhodnotenie, spojené s odovzdaním diplomu o absolvovaní tábora

Časový harmonogram
8.45 - 9.00 Príchod
9.00 - 12.00 Fotografický denný program
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 16.00 Poobedné hravé a športové aktivity

NOVINKY v programe oproti minulým rokom
Podľa počasia a zloženia skupiny budeme daný program obohacovať o:


Inscenovaná, aranžovaná fotografia

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity hravou formou, vzájomné zblíženie, zábava (maľovanie po tvári, herectvo); pri tvorbe sa uplatňuje režijno-scenáristický prístup aranžovania fotografických objektov a prostredia.
Pomôcky:
- divadelné farbičky na tvár, telo, rôzne doplnky - klobúk a i. látky, veci, ktoré si deti prinesú...
rozdelenie účastníkov do dvojíc, trojíc - zadanie témy, aranžovanie situácie (napríklad zaľúbenie, pomsta, zlodej, ...)
- mladší účastníci: inšpirácia rozprávkou, zvieratami (lev, zebra, ...)
- starší účastníci: apropriácia na dejiny umenia, vyselektovaný obraz, fotografia s figurálnym výjavom, zátiším - snaha napodobniť danú situáciu - kopírovanie, či prenos do súčasnosti
alt  alt  alt

Diptych

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity, fantázie, pozornejšie vnímanie každodenných vecí okolo seba, ich významu; hľadanie fotogenického uhlu pohľadu; zámerom úlohy je nájsť podobnosti, významový dialóg.

Pomôcky:
- cvičenie pre jednotlivcov i dvojice, založené na improvizácii – práci s nájdenými predmetmi a reálnymi alebo vymyslenými situáciami

Fotogram
Cieľ:
- vnímanie povrchu, štruktúry a svetelnej priepustnosti predmetov, pretvárajúcich sa v pomere 1:1 do fotografického obrazu a možností jeho kompozície pomocou svetelného odtlačku predmetu (štruktúry na fotopapieri), vznikajúceho klasickým mokrým čierno-bielym procesom

Pomôcky:
- rôzne predmety ako deťmi prinesené drobné hračky, lepiace pásky, pauzák, atď.
- práca v dvojiciach – trojiciach za prítomnosti lektora

1a
1b
1c
1d
1f
1g
1k
1l
1m
1n
1o
1p
p1016599
skupina

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk