• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Fotografické kurzy Škola fotografie TECHNOLÓGIA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE
TECHNOLÓGIA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE

Fotokurz je určený pre mierne pokročilých.
Komplexný fotografický kurz, v ktorom sa snúbi dokonalé ovládanie technológie s kreatívnou fotografiou.

FOTOGRAFICKÝ KURZ AKREDITOVANÝ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
Termín: október, november, december 2011
Kontakt: Mgr. Veronika Paštéková, 0905 127 185 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kurz prebieha pod vedením fotografov, skúsených lektorov, ktorí sú špičkami na Slovensku. Výučba pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Pomôže Vám získať potrebné zručnosti na dokonalé ovládanie fotoaparátu v manuálnom režime, aby ste cielene mohli dosiahnuť želaný efekt, na druhej strane podporuje tvorivú invenciu každého participanta. Veľa priestoru venujeme samostatnej práci a konzultáciám Vašich fotografií. Preberieme základné témy vo fotografii krajina, portrét, zátišie v rôznych prostrediach – exteriér, interiér, ateliér. Súčasťou kurzu sú aj základy postprodukcie – úprava fotografií. Systém pripomína diaľkové štúdium na vysokej škole (stretnutia každé dva týždne).

Cena kurzu: 999 Eur - pre prvých piatich uchádzačov špeciálna zľava - 20%
Odborný garant štúdia: Prof. Václav Macek, PhD, kurátor, teoretik, riaditeľ festivalu Mesiac fotografie

Lektori:
Mgr. Rudolf Lendel, fotograf, pedagóg
- absolvoval FAMU, Katedra umeleckej fotografie, Praha, ČR
- Pedagogické skúsenosti: VŠVU, Katedra fotografie a nových médií , Bratislava, od 2007 pedagogické pôsobenie Škole dizajnu, Bratislava
- Množstvo samostatných a kolektívnych výstav
- Od 1978 slobodné povolanie, fotografie pre katalógy, plagáty, kalendáre, obaly výrobkov a iný propagačný materiál

Mgr. Art Petra Cepková ArtD, fotografka, pedagogička
- absolvovala VŠVU, Katedra fotografie a nových médií , Bratislava (ukončené doktorandské štúdium)
- Pedagogické skúsenosti: Škola dizajnu, Bratislava
- Množstvo samostatných a kolektívnych výstav
- Slobodné povolanie, fotografie pre katalógy, plagáty, kalendáre, obaly výrobkov a iný propagačný materiál


Mgr. Lucia L. Fišerová, teoretička fotografie, kurátorka

- Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, Bratislava, Odbor Veda o výtvarnom umení
- Pedagogické skúsenosti: Fakulta mediálnych komunikácií na Univerzite T. Baťu, Zlín, ČR
- svetovo uznávaná kurátorka a teoretička v oblasti fotografie, venuje sa kurátorskej, pedagogickej, publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti teórie a dejín fotografie

Mgr. Kamil Varga, fotograf, pedagóg
- absolvoval FAMU, Katedra umeleckej fotografie, Praha, ČR
- Pedagogické skúsenosti: Pedagogická fakulta UK Praha, ČR, Katedra umeleckej fotografie, FAMU, Súkromná stredná škola reklamnej tvorby Michael , vedúci fotooddelenia FotoAkademie (Praha, ČR)
- Od roku 1989 fotograf v slobodnom povolaní, množstvo samostatných a kolektívnych výstav

Mgr. Matúš Zajac, fotograf, pedagóg
- Absolvoval VŠVU, Katedra fotografie a nových médií , Bratislava
- Pedagogické skúsenosti: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky
- Fotograf v slobodnom povolaní najčastejšie ako fotoreportér, spolupracuje s rôznymi vydavateľstvami, časopismi ako TASR, AB40, Im Berlín, Linead Ombrai, Tchin Bumm, PolyGram, BMG, Dumont, Kalligram
- od 2003, fotograf časopisu .týždeň
- Množstvo samostatných a kolektívnych výstav

Pre koho je fotografický kurz určený?
Pre mierne pokročilých a pokročilých fotografov
- ktorí sa chcú naučiť ovládať fotoaparát  a venovať sa fotografii v komerčnej sfére alebo na súkromné účely. Kurz je užitočný pre ľudí vo všetkých povolaniach, kde sa zhotovujú fotografie, napríklad pre fotografov, reportérov, novinárov, grafikov, pracovníkov propagačných oddelení, reklamných oddelení...
- ktorí si chcú doplniť teoretické a praktické zručnosti v oblasti fotografie

Profil absolventa fotokurzu

Po ukončení fotografickéhon kurzu bude každý absolvent ovládať čiernobielu aj farebnú digitálnu fotografiu a počítačové spracovanie obrazu v rôznych žánroch – fotografická reportáž, dokument, reklamná fotografia, produktová fotografia, inscenovaná ateliérová fotografia, architektúra, krajina, portrétna fotografia, módna fotografia. Prehĺbi si praktické zručnosti vo fotografických technológiách a postupoch v rámci digitálnej fotografie. Rozšíri si postupy v oblasti fotografickej postprodukcie – spracovávanie fotografií v počítači. Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti fotografie – fotografických štúdiách, agentúrach a propagačných oddeleniach rôznych firiem, na fotografických oddeleniach väčších galérií, vydavateľstiev, v denníkoch a časopisoch. Získané vedomosti a zručnosti môže absolvent využiť kdekoľvek, kde je nutné zhotovovať fotografickú dokumentáciu, vytvárať vizuálne návrhy či už ako hlavnú pracovnú činnosť alebo ako príležitostné privyrobenie...

Náplň školy digitálnej fotografie
Teoretická časť
Dejiny fotografie
Technika a technológia

Praktická časť
Inscenovaná ateliérová fotografia, portrét
Fotografická reportáž, dokument
Fotografické zátišie, reklamná fotografia, produktová fotografia
Architektúra vo fotografii, krajinárska fotografia
Spracovanie fotografického obrazu


Harmonogram stretnutí Školy digitálnej fotografie
polu 75 vyučovacích hodín

8. 10. 2011
- Zoznámenie študentov,- oboznámenie sa s obsahom kurzu
- Teoretická prednáška - Základy technológie a snímania (R. Lendel)
- konzultáca prinesených portfólií
9. 10. 2011
- Teoretická prendáška na tému portrét (L. Fišerová)
- pojmy a princípy, zloženie fotoaparátu, clona a čas, filtre a doplnkový materiál
- vysvetlenie špecifík jednotlivých žánrov na ukážkach z kníh, praktické skúšky
- teoretická  prednáška o portrétnej fotografii - práca s ateliérom, praktické cvičenia (P. Cepková)
- obrazové ukážky
- diskusia
- druhy svietenia (difúzne a kontrastné  svetlo, protisvetlo), uhoľ pohľadu, komunikácia
- použitie optiky
- konzultácie prác

22. 10. 2011
Praktické cvičenia v ateliéri - inscenovaná fotografia (R. Lendel)
- vzájomné portréty účastníkov, charakterový portrét
- reklamná fotografia na fotoaparát (je vhodné priniesť si rekvizity, klobúk, šatku, dáždnik atď.)
- konzultácie prác
23. 10. 2011
Teoretická prednáška o fotografii krajiny (L. Fišerová)
- mestská a prírodná krajina
- obrazové ukážky
- Prednáška na tému reportážna fotografia (M. Zajac)
- Praktické cvičnie

10. 11. 2011
18.00 - 20.00, Vyhodnotenie reportážneho cvičenia (M. Zajac)

11. - 13. 11. 2011
Víkend v Zázrivej - praktické cvičenia na tému krajina, dokument

19. 11. 2011
- konzultácie prác
- praktické skúšky fotografovania v exteriéri - mestská krajina (R. Lendel / P. Cepková)
20. 11. 2011
- Teoretická prednáška na tému zátišie, reklamné zátišie (L. Fišerová)
- Prednáška na tému zátišie v ateliéri, praktické cvičenia (R. Lendel)

3. 11. - 4. 11. 2011
PHOTOSHOP
- Ukážky, praktické cvičenia (K. Varga)

17. 12. 2011
- konzultácie prác, úpravy vo Photoshope (R. Lendel)
18. 12. 2011
- Výber kolekcie najlepších prác
- teoretická skúška


Úspešní absolventi po zložení záverečnej skúšky získajú Diplom akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky o absolvovaní kurzu Technológia digitálnej fotografie

Forma záverečnej skúšky
Písomná časť – test. Praktická časť – vyhotovenie série fotografií na zadané témy.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk